Uncategorized

Pomyłka przy zleceniu przelewu? To się zdarza

Przez wiele lat wpłaty na złe konto bankowe kończyły się przede wszystkim problemami związanymi z ich odzyskaniem. Dzięki najnowszym przepisom wszystko ulegnie zmianie. Jeszcze w 2017 roku źle zlecony przelew oznaczał wiele kłopotów dla zleceniodawcy takiej transakcji, nie istniały bowiem jasno określone procedury, dzięki którym zleceniodawca źle wykonanego przelewu byłby chroniony i miałby możliwość odzyskania pieniędzy w prosty sposób. Na problemy z tytułu źle zleconego przelewu zwróciła uwagę Kancelaria Prezydenta. We współpracy z Rzecznikiem Finansowym została przygotowana ustawa, dzięki której odzyskanie pieniędzy przelanych na złe konto staje się dużo łatwiejsze.

Odbiorca błędnego przelewu będzie mógł zwrócić środki anonimowo

Ustawa musiała zostać przygotowana tak, aby nie naruszać przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Regulacje dotyczące odzyskiwania środków pieniężnych z tytułu błędnie wykonanego przelewu będą obowiązywać trzy miesiące po opublikowaniu właściwej nowelizacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP – czyli od 11 sierpnia 2018 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązywać będą po 11 sierpnia 2018 roku, nadawca źle nadanego przelewu będzie miał możliwość zgłoszenia pomyłki do swojego banku (lub SKOK-u). Po zgłoszeniu bank ma trzy dni na zlokalizowanie odbiorcy feralnego przelewu i poinformowanie go o pomyłce jaka zaszła. Jest to niezwykle istotne, gdyż odbiorca błędnego przelewu o mniejszej wartości może nie zauważyć zmiany jaka zaszła na jego rachunku. Osoba, która otrzymała błędny przelew, zostanie również poinformowana o negatywnych konsekwencjach, jakie związane będą z brakiem dobrowolnego zwrotu środków w terminie do 30 dni. Przesłane będą także informacje o specjalnym numerze rachunku technicznym, na który będzie konieczne wykonanie przelewu na nienależną sumę. Jeżeli dana osoba dokona przelewu na rachunek techniczny, bank następnie zwróci pieniądze prawowitemu właścicielowi w ciągu 1-2 dni roboczych.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy bankiem a odbiorcą błędnego przelewu, ustawodawca przewidział konsekwencje dla nieuczciwego odbiorcy. Po upływie terminu, w którym należy dokonać przelewu na rachunek techniczny, bank ujawni dane odbiorcy przelewu. Następnie dane te posłużą do wszczęcia postępowania sądowego z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się. Brak zwrotu błędnego przelewu będzie miał dodatkowe konsekwencje. Mogą zostać naliczone odsetki, a w przypadku wystąpienia na drogę sądową, odbiorca błędnego przelewu będzie musiał również pokryć koszty związane z postępowaniem sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *