Uncategorized

Upoważnienie do konta bankowego – czy pełnomocnik może zaciągnąć pożyczkę?

Pełnomocnictwo do rachunku osobistego w banku jest rozwiązaniem, które bardzo często jest niezwykle wygodne i ułatwia życie. Upoważnienia udzielić można na przykład dzieciom – dzięki czemu w sytuacjach awaryjnych mogą one podjąć pieniądze z konta. Z upoważnienia korzystają bardzo często osoby niepełnosprawne – dzięki zaufanej osobie w ten sposób mogą oni załatwić bardzo wiele spraw. Dostęp osoby trzeciej do naszego rachunku osobistego budzi jednak wiele obaw. Czy są one jednak uzasadnione? Czy pełnomocnik posiada takie same prawa do rachunku jak jego właściciel?

Pełnomocnictwo czy upoważnienie?

Bardzo często oba pojęcia są używane przemiennie. Upoważnienie oraz pełnomocnictwo daje możliwość reprezentowania właściciela rachunku przez osobę trzecią. Różnice pomiędzy tymi terminami są jednak techniczne. Upoważnienie pozwala bowiem na wykonywanie faktycznych czynności w zastępstwie za właściciela rachunku. Pełnomocnictwo służy natomiast do wyrażania woli właściciela rachunku. Oznacza to, że do odbierania korespondencji lub wypełnienia weksla in blanco w naszym imieniu konieczne jest wystawienie upoważnienia. W przypadku jednak kiedy chcemy, aby konkretna osoba była np. reprezentantem naszych spraw w sądzie lub mogła mieć możliwość zawarcia w naszym imieniu umowę, wówczas konieczne jest wystawienie pełnomocnictwa.

Udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego daje możliwości zbliżone do tych, jakie posiada sam właściciel rachunku, jednak z pewnymi ograniczeniami. Pełnomocnik może zostać ustalony na stałe lub na określony czas – bardzo często do momentu wykonania określonej czynności, np. jednorazowej wypłaty z konta określonej ilości pieniędzy.

Czy pełnomocnik może zaciągnąć pożyczkę na nasze konto?

Niezależnie od rodzaju udzielonego upoważnienia osobie trzeciej, nie ma ona prawa do wykonywania wszystkich czynności powiązanych z naszym kontem osobistym. Jest to brak możliwości zaciągnięcia kredytu odnawialnego w danym rachunku. Za pośrednictwem pełnomocnika nie jest także możliwe zaciągniecie pożyczki. Podobna sytuacja z pełnomocnikiem ma miejsce w każdej firmie, która udziela pożyczek online. Jednym z głównych warunków do zaciągnięcia pożyczki w większości serwisów jest konieczność posiadania rachunku osobistego w banku – takiego, które nie jest kontem firmowym oraz nie jest kontem współdzielonym, jak również nie jest kontem w banku zagranicznym. Dodatkowo do weryfikacji potrzebne są dane z dowodu osobistego – w przypadku, kiedy dane konta nie pokrywają się z danymi z dowodu, nie ma możliwości zaciągnięcia zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *