Uncategorized

Użytkowanie wieczyste gruntu to forma, która niebawem odejdzie w niepamięć

Do tej pory kupując nieruchomość, trzeba było zwracać uwagę na to, jaką formę prawną ma grunt, który do niej przynależy. W jednych przypadkach była to zwyczajna własność i wymagała jedynie wnoszenia niewielkiego podatku raz w roku. W innych przypadkach istniała forma nazywana użytkowaniem wieczystym. I to już był stan nieco bardziej kłopotliwy, wymagał bowiem wnoszenie opłat za takowe użytkowanie, a kiedy przychodził kres jego „wieczystości”, trzeba było załatwiać jego przedłużenie.

Użytkowanie wieczyste – co to jest?

Użytkowanie wieczyste nie jest żadną wadą nieruchomości, którą chcemy kupić. To, podobnie jak własność, jedna z form praw rzeczowych, uprawniająca właściciela do użytkowania gruntu przypisanego do nieruchomości. Wieczyste użytkowanie to forma oddania gruntu w używanie przez gminę, województwo czy Skarb Państwa na rzecz osoby fizycznej lub prawnej. Okres, na jaki użycza się wskazany grunt to minimum 40, a maksimum 99 lat. Oczywiście, jeśli okaże się, że ten okres maksymalny dobiega do końca, można się starać o przedłużenie.

Forma użytkowania wieczystego w żaden sposób nie ogranicza rozporządzania swoim majątkiem. Nieruchomość z takim gruntem można normalnie zbyć, wynająć, wydzierżawić czy podarować, podlega również dziedziczeniu.

Kupując nieruchomość warto sprawdzić formę prawną gruntu, który do niej przynależy, aby upewnić się, jakie obowiązki są z nim związane. Zapis o tym czy grunt jest własnością czy też podlega wieczystemu użytkowaniu znajduje się zawsze w księgach wieczystych, które są jawne. Obecnie można zupełnie bezpłatnie sprawdzić księgę nieruchomości, którą planujemy kupić. Trzeba jedynie od dotychczasowego właściciela uzyskać jej numer.

Jakie zaplanowano zmiany?

 

Taką formę prawną gruntów uznano obecnie za przeżytek i zbędny kłopot dla właścicieli, a także niewłaściwy i nieetyczny sposób, w jaki gminy pozyskują wpływy do samorządowej kasy. Od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste ma przejść do historii i zamienić się na zwykłą własność. Do tego czasu gminy mają wprowadzić stosowne regulacje, które mają cały proces ułatwić. Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości? Od przyszłego roku nie będą musieli opłacać podatku od wieczystego użytkowania gruntu. Oczywiście nie ma nic darmo, więc za to przekształcenie przewidziano opłaty. Mają być one wnoszone przez 20 kolejnych lat, w ratach, których wysokość będzie podobna do obecnie obowiązującej stawki podatku od użytkowania gruntu. Dla tych osób, które zechcą uregulować całość opłaty wcześniej, ustawodawca przewidział bonifikaty.

 

Dodatkową zaletą projektu jest to, że na uwłaszczenie gruntu przynależnego np. do mieszkania nie będzie potrzebna zgoda spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej albo gminy. To będzie się odbywać niejako z automatu.

 

Spod nowych regulacji wykluczono grunty, na których stoją nieruchomości komercyjne albo przeznaczone wyłącznie pod garaże. W przypadkach, gdzie na jednej parceli stoi zarówno dom, jak i budynki komercyjne, konieczny będzie podział takiej działki. Uwłaszczenie gruntu obejmie jedynie tą część, na  której znajduje się budynek mieszkalny.

 

Przekształcenie gruntu nastąpi od razu, jednak stosowne zaświadczenie gmina wyda dopiero po wniesieniu wszystkich opłat, dlatego też ustawodawca liczy, że jednorazowe spłaty będą cieszyły się dużą popularnością. Tym bardziej, że osoby, które zdecydują się na opłacenie całości zaraz po uwłaszczeniu gruntu mogą liczyć nawet na 60% zniżkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *